Prunus bestrijden

R. Schuurman dienstverlening in het groen is de specialist op het gebied van Prunus bestrijding.

Wij werken veel met de bestrijding van de Prunus Serotina. De Prunus Serotina is een eigenaardige plant die snel in het bos overwoekerd.

Bestrijding van de Prunus Serotina kan op verschillende manieren. Hieronder leggen wij graag onze werkwijzen uit.

Handmatig verwijderen.

Bij het handmatig verwijderen van de Prunus steken we de Prunus per stek uit met een steekschop. Deze manier is de meest effectieve manier omdat zo de plant wordt verwijderd en zich niet opnieuw kan nestelen.

Handmatig verwijderen is vooral effectief als de Prunus door het gehele bos verspreid staat.

Wij maken gebruik van een GPS. Er wordt hierdoor duidelijk welke stukken van het bos er belopen zijn. Mocht het gewenst zijn kunnen de GPS resultaten worden verzonden.

Machinaal verwijderen.

Bij het Machinaal verwijderen werken we met een kraan. Door de kraan wordt de Prunus weer in zijn geheel verwijderd en kan zich niet opnieuw nestelen.

Machinaal verwijderen is effectief bij grote Prunus velden.

Natuurlijk is het mogelijk om het handmatig en machinaal verwijderen te combineren. Omdat wij werken met de GPS worden de Prunusvelden gemarkeerd en kunnen we terugkeren met een kraan.

Gebruik van gif.

Wij gebruiken geen gif bij de bestrijding van de Prunus. Bij gebruik van gif wordt vaak niet alleen de Prunus verwijderd maar ook de andere beplanting die goed zijn voor het bos. Wij zijn van mening dat gif niet effectief genoeg werkt en schade aanricht aan de flora en fauna van het bos.

Wenst u toch gebruik te maken van gif kunnen wij er zorg voor dragen dat hier gecertificeerd personeel voor komt.

Voor meer informatie over de Prunus Serotina verwijzen wij u naar de website van www.prunusbestrijden.nl dit is onderdeel van R. Schuurman dienstverlening.